×

Velkommen til Jan's Blogg

I denne bloggen skriver jeg litt om temaer og saker som av ulike grunner opptar meg. Enkelte av temaene har ligget og jobbet i meg i mange år, mens andre er ting som bare har "dumpet ned".

Bilde av Jan Ivar Hvor kommer egoismen i fra, og hva er dens oppghav? Gud er kjærlighet, forstå kjærlighet = forstå Gud. Kan vi være bundet men likevel fri fra loven? Noa hadde med 7 par rene dyr men bare 1 par urene. Hvorfor forskjellen? Kommer Jesus snart igjen? Finnes det synd vi ikke kan få tilgivelse for? Var syndefallet en overraskelse for Vår Herre, eller faktisk en del av planen?

Bibelen er en tykk samling av mange brev og bøker som inneholder komplekse emner og temaer som er veldig krevende å sette seg godt inn i. Jeg forsøker derfor å være ydmyk og forsiktig med å komme med påstander og fasitsvar. Sterke meninger og skråsikkre svar hører fortiden til. Mitt ønske er å formidle tanker og vinklinger som forhåpentligvis kan bidra til å utvide leserens horisont og bevistgjørelse.

Johannes brev kapittel 16 og vers 13 sier: Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Av og til hører jeg at det er ikke meningen at man skal forstå alle ting, men det er min hele og fulle overbevisning at alle ting har et svar. I begynnelsen var ordet, står det, og ordet ser jeg på som et synonym til kunnskap/visdom. Det betyr at alt Vår Skaper gjør er nøye gjennomtenkt, basert på den dypeste visdommen som finnes.

Siden jeg er langt i fra mett på å studere de dype og komplekse hemmelighetene i ordet, hender det rett som det er at ny kunskap eller nye vinklinger gir nytt lys over ting jeg trodde at jeg hadde oversikt over fra før. Da er det naturlig at nettsidene her oppdateres i forhold til det.

Min teologiske kompetanse er ett år på bibelskole, men det viktigste er nok personlig engasjement og interesse.