×

Publisert: 16.04.2022,    Endret dato: 16.04.2022

Av: Jan Ivar Brekke

DNA, boken om livet

Vårt eller menneskets og alt annet liv's DNA, er som en instruksjonsbok som forteller i alle mulige detaljer om hvordan kropp og strukturer er bygget opp.

Selv om det er mye i DNA'et som enda ikke er utforsket, kan forskere fortelle at menneskets DNA består av 46 kapitler, et for hvert kromosom.

Hvert kromosom er som et kapittel som består av mellom 48 til 250 milllioner boksttaver. Totalt ca 3,2 milliarder bokstaver til sammen.

Til sammenlikning så består en bibel inkludert nye og gamle testamentet av ca 3,1 milioner bokstaver.

Da må det altså ca 1000 bibler til for å få plass til all informasjonen i vårt DNA.

Om vi tar utgangspunkt i at en bibel er ca 30 millimeter tykk vil stabelen av bøker som må til for å presentere all informasjonen i bare en av cellene våre bli 30 meter høy.

Hver eneste celle i kroppen vår inneholder hver for seg all denne iformasjonen, og hvert menneske består av ca 37 billioner (1 billion = tusen milliarder) celler.

Hvert sekund produserer et menneske ca 17 millioner nye celler.

Data format

1 MB rommer 1024 bokstaver.

Om vi deler 3,2 milliarder på 1023 får vi at hver celle inneholder 3 millioner 125 tusen MB, eller litt over 3000 GB.

Når vi produserer 17 millioner celler i sekundet betyr det at når vi ganger 17 millioner med 3000 GB får at vi produserer ca 50 millioner TB pr sekund.

Les mer om DNA i Wikipedia.

Video fra Youtube.

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...