×

Publisert: 25.08.2015,    Endret dato: 21.08.2021

Av: Jan Ivar Brekke

Endetiden

Endetiden er ett veldig komplekst tema. Jeg opplever at de fleste teoriene jeg hører bygger altfor mye på spekulasjoner og antakelser som igjen er basert på spesielle tolkinger og konsekvenser av dette i flere ledd.

Jeg har for min del kommet fram til en formel som kanskje er så enkel at det går rett forbi dem som er overbevist om at dette er ett forferdelig kompliserte teorier.

Her er formelen:

  1. Tiden fra syndefallet til pakten med Abraham       = ca 2000 år 
  2. Tiden fra pakten med Abraham til oppstandelsen  = ca 2000 år
  3. Tiden fra oppstandelsen til tusenårsriket              = ca 2000 år (0033 - 2033)
  4. Tusenårsriket starter ca år 2033 etter Kristus.

Det som forvirrer mange er forståelsen av paktene og når de gjelder. Det nye testamentet startet ikke ved Jesu fødsel som man gjerne skulle anta på grunnlag av vår tidsrekning. Man må forstå at den nye pakten startet først da Jesus stod opp igjen etter korsfestelsen, som den førstefødte av den kommende slekt.

Det var ingen som kunne bli født på nytt som en ny skapning i Kristus før soningen for syndene var gjennomført og Jesus hadde stått opp igjen. Det er først når Jesus har fullført offertjenesten og har stått opp igjen at en ny epoke starter og den nye pakten trer i kraft.

Året 2033 er basert på at Jesus var ca 33 år gammel da han ble korsfestet, døde og stod opp igjenn.

Før Tusenårsriket starter skal Antikrist regjere i 3,5 år som redningsmann og 3,5 år som tyrann, tilsammen 7 år (starter om ca 8 år fra i dag i 2015), og før da igjen skal værden være i fullstendig kaos, som jeg vil anta å være 3. verdenskrig. 

En profeti om disse tidene som har gjort sterkt inntrykk på meg: Profetien fra valdres-kvinnen

Profetien fra Valdres-kvinnen sier at vi skal rykkes opp til himmelen før 3. verdenskrig, som beyr at vi har svært kort tid igjen.

Mye av dette er ganske spekulativt for det er vanskelig å finne bekreftede data rundt dette.

En interessant kilde her er også Jonathan Chan som mener at Jesus ble født 6 år før vår tidsrekning: https://www.youtube.com/watch?v=ptlsXtTf6n0

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...