×

Publisert: 16.06.2024,    Endret dato: 16.06.2024

Av: Jan Ivar Brekke

Guds folk

Hvem er Guds folk? Et ganske enkelt og elementært spørsmål, men for mange ganske vanskelig å svare på. Håper at teksten nedenfor kan belyse deg …

Løftet til Abraham

I 1. Mosebok kapittel 13 viser Gud Abram landet han skal få i arv, og gir løfte om et stort folk. Videre i kapittel 15 bekrefter han løftene og gjør en pakt med Abram som da får navnet Abraham som betyr far til mange folk.

Jakob = Israel

I 1. Mosebok kapittel 32 får Jakob, som var barnebarn til Abraham, navnet Israel. Han blir far til Israels 12 stammehøvdinger. Israel (Jakob) og familien bodde i Kanaan som i dag er en del av Israel. En stor hungersnød gjorde at de ble tvunget til å dra fra stedet og havnet på underfullt vis i Egypt.

I Egypt ble sønnene til Israel etter hvert et stort folk. De bodde 215 år i Egypt og i slutten av perioden ble de veldig dårlig behandlet. Det var da Moses fikk i oppdrag fra Vår Herre å lede dem tilbake til Kanaans land. Det var 700.000 våpenføre menn, som i praksis betyr at de var blitt til ca 2 millioner mennesker, som flyktet ut fra Egypt.

Oliventreet

I Romerbrevet kapittel 11 kan vi lese om oliventreet og greiner som blir kuttet av og greiner som blir podet inn på treet.

Treet er et bilde på Guds folk.

Fram til Jesu død og oppstandelse består treet kun av jøder.

Golgata-verket har gjort det mulig for oss hedninger å bli podet inn på dette treet.

Så, hva nå. Har treet blitt kristent?

Guds løfter

Gud gir løfte om at Israel skal være hans folk.

2. Mosebok 6,7: Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Da skal dere kjenne at jeg er Herren deres Gud, som fører dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt.

Moses trer opp på Sinaifjellet for andre gang og Gud gjør en pakt med folket.

2. Mosebok 34,27: Herren sa til Moses: «Skriv ned disse ordene, for på grunnlag av disse ordene slutter jeg en pakt med deg og Israel.»

3. Mosebok gjennomgår lover og forskrifter som Israel må følge for å oppfylle Guds krav til sitt folk.

3. Mosebok 26,46: Dette er de forskriftene, budene og lovene som Herren fastsatte mellom seg og israelittene på Sinai-fjellet gjennom Moses.

Alle pakts-løftene til Noa og Abraham gjelder for dem og deres etterkommere, men løftene til Jakob og senere Moses gjelder kun for jødene.

Kraften i en pakt

Alle løftene Gud gir, gjøres i form av pakter, som er enveis-pakter. Gud gjør pakter med folket, men folket gjør ikke pakter med Gud. I stedet må folket oppfylle betingelser som Gud bestemmer for at paktene skal ha betydning for dem.

En pakt er den kraftigste avtaleformen som finnes.Den kan ikke brytes og er gyldig så lenge pakt-giveren lever. Om pakten brytes av pakt-giveren finnes det ingen vei utenom dødsstraff.

Folket har ikke inngått pakter med Gud og kan derfor ikke straffes med død. Det gjelder ikke for Gud. Om Gud bryter pakten, da må Han altså dø. En skikkelig surrealistisk tanke, men det gjenspeiler hvor sterk betydning Gud legger dette.

Om folket ikke oppfyller betingelsene som Gud har bestemt for paktene, vil de miste beskyttelsen og velsignelsen som pakts-løftene innebærer. Om folket vender seg fullstendig bort fra Gud så vil pakten miste sin kraft, men den kan aldri bli annullert. Løftene er knyttet til Gud, ikke til folket. Så om folket svikter så svikter aldri Gud. Om folket vender seg bort vil han alltid stå klar til å ta dem inn igjen i varmen når de omvender seg og igjen blir lydige til hans ord.

Paktene Gud inngår gjelder for personen han avtaler med og alle hans etterkommere. Det betyr at så lenge det finnes etterkommere til dem han inngikk paktene med, så er Gud forpliktet i henhold til paktens løfter.

En ny pakt opphever aldri en tidligere pakt, men bygger videre på den gjeldende pakten. Det betyr at ALLE pakts-løftene Gud har gitt opp gjennom tidene, fremdeles gjelder 100%.

Et nytt tre?

Med versene fra Johannes 14,6 (Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg …) kan det se ut som at det skapes et nytt tre. Men husk på at Jesus var og er Jøde. Når vi blir nye skapninger i Kristus får vi ikle oss Hans identitet, og innlemmes på den måten i den jødiske familien.

Jerusalems porter

I Johannes’ åpenbaring kapittel 21 kan vi lese om Det nye Jerusalem. Byens murer har tolv porter, alle med et navn fra en av Israels tolv stammer.

Jeg ser for meg mange kristne som løper rundt og rundt hele byen og leter etter en port der de kan komme inn. Men det finnes ingen port med navnet De Kristne. Den finnes ikke.

Som nye skapninger i Kristus har vi blitt ikledd Hans identitet, og Han er av Judas ett. Så da har du navnet på porten for oss. Vi er en del av den jødiske familien, - det er jeg veldig stolt av.

Erstatningsteologien

Har Gud forkastet jødene?

For det første:
Straffen for å bryte en pakt er død. Gud gjorde pakt med Noah, Abraham, Isak, Jakob og Moses. Om disse brytes har han i realiteten avsatt seg selv, det er en helt fullstendig absurd tanke.

For det andre:
Det nye Jerusalem som det står om i Åpenbaringsboken handler om framtiden. Hvorfor skulle byen ha tolv porter med navnet til de jødiske stamfedrene om de var forkastet. Igjen en helt absurd tanke.

Paulus skriver i Romerbrevet 11,25 “En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall”. Altså gjelder forherdelsen kun for en periode. Når folkeslagene er kommet inn i fullt tall er perioden over.

Adoptivbarn

Jeg snakker ikke om meg selv som jøde, men tenker at jeg er jøde i hjertet. Jeg er nok litt redd for å fornærme “ekte” jøder. Jeg har veldig stor respekt for dem. Om de er som en grein som er knekt av, har de fremdeles sin plass på treet, og det er fullt mulig for Gud å pode dem tilbake på sin opprinnelige plass. Derfor liker jeg best å se på meg selv som et adoptivbarn i den jødiske familien.

Kristen vs Jøde

Betyr alt dette at vi da som kristne skal leve som Jødene?

Moses fikk Loven som er De ti bud. Denne loven er universell og gjelder for alle mennesker. Når vi alle skal gjøre regnskap på dommens dag så er det denne loven som er utgangspunktet for dommen, uansett hvilken religion man tilhører.

Jøden derimot har fått en hel masse med forskrifter i tillegg til loven. Disse har de fått for at de skal skilles ut i fra verden. Jøder som ikke vil følge forskriftene skal utdryddes fra folket og mister dermed sin rett til å kalle seg jøde. Derfor har jødene deres identitet i loven og forskriftene.

Som kristne har vi blitt nye skapninger i Kristus, der vi blir ikledd Hans identitet. Det er ikke forskriftene som er vår Herre med Jesus Kristus. Jesus har oppfylt alle forskriftene for oss. Når Han er vår Herre så gjør vi det han sier, som er å leve i kjærlighet til Gud, vår neste og oss selv.

Jødene har altså sin identitet i loven og forskriftene og lever sine liv i henhold til det, mens kristne har sin identitet i Jesus Kristus og lever sine liv deretter.

Oppsummert

Gud har kun ett folk og det er Jødene. Som kristne blir vi innlemmet i dette folket som nye skapninger i Kristus, som også betyr at vi får del i alle løfter gjennom paktene som Gud har opprettet med dette folket.

I mitt hjerte er jeg en stolt jøde 🕎✡️✝️.

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...