×

Publisert: 08.11.2019,    Endret dato: 20.08.2021

Av: Jan Ivar Brekke

Israels sak

Balfour-erklæringen 1917

Den Britiske utenriksministeren Arthur Balfour utarbeidet erklæringen oppkalt etter ham selv den 2. november 1917.

Erklæringen gav ingen nasjonale rettigheter i Palestina for andre en jødene.

San Remo Vedtaket

De allierte som nedkjempet den tyrkiske imperiet i midtøsten samlet seg i fredskonferansen i San Remo 24 - 25 april 1920. Der opprettet de 3 fremtidige stater. Det var Syria som inkluderte Libanon, Irak (Mesopotamia), og Palestina som inkluderte dagens Israel, Jordan, Judea, Samaria og Gaza.

Inntil Palestina, som ble opprettet som en framtidig stat for Jødene, kunne stå på egne ben, ble det bestemt at dette skulle administreres av Britene som et mandatsområde.

Balfour-erklæringen ble i kraft av San Remo Vedtaket omgjort til en juridisk bindende internasjonal forpliktelse. Den Britiske regjeringen var ansvarlig forvalter av mandatet inntil jødene var robuste nok til å ta ansvar selv. som skjedde da den Israelske staten ble opprettet 15. mai 1948.

Britenes brudd på mandatsansvaret

Golan ble 3. februar 1922 overført til Syria. 

Lord Curzon gjorde endringer i mandatet som ble sendt til godkjennelse i Folkeforbundet 31. mars 1921, som igjen gav grunnlaget for opprettelsen av Jordan. Dette ble gjennomført uten hjemmel i det opprinnelige mandatet og derfor gjort i strid med Internasjonal rett.

Det er grunnleggende juridisk prinsipp at straks en rettighet er blitt overdratt til noen, kan den ikke bli endret, redusert eller opphevet ved en senere lovgivning.

Hvorfor jødene ikke stod sterkere opp for sin rett i henhold til vedtakene

Mens kun en bitte liten del av jødene var bosatt i området var flesteparten av dem spredd ut over hele jordkloden. En situasjon med kriger, holocaust, Britenes forvrenging og tilsløring av tekster og manglende tilgang til dokumenter som de først fikk lese i 1958 forklarer nok ganske mye.

FNs oppdeling og anerkjennelse av ny palestinsk stat

FN er ikke en lovgivende forsamling og har derved ingen myndighet til å begrense Israels forvaltningsrett for landområdene beskrevet i Balfour-erklæringen/San Remo vedtaket. Dermed er alle FNs konvensjoner og vedtak for å begrense jødenes eller Israels rett en krenkelse av internasjonal rett.

 

Kilde: Israels land etter internasjonal lov av Bjørn Hildrum

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...