×

Publisert: 26.06.2022,    Endret dato: 26.06.2022

Av: Jan Ivar Brekke

Jødehatet

Helt siden Israel stod fram som et eget folk etter utgangen fra Egypt, har det i mer eller mindre grad eksistert jødehat, og jeg tror at det sterkeste grunnlaget for dette hatet er motivert av frykt. Frykt for det ukjente, og frykt for å miste kontroll (5, 6).

Dersom man ikke forstår de jødiske grunnverdiene, deres kultur og Guds frelsesplan, så vil et folk som er utvalgt av Gud, Den Allmektige, med alt det innebærer i favør og styrke, oppleves som ganske skremmende for mange, Historien har altfor mange eksempler på at grupper som tror at de har Gud på sin side er kapable til å gjennomføre ganske grusomme ting mot andre.

Palestina-kortet

I Norge har vi flere flyktningleirer, eller asylmottak som vi nok helst liker å kalle det. Flyktninger som kommer til, og ønsker å bli i Norge bor i gjennomsnitt 4,5 år, eller 1647 dager på et asylmottak før de blir plassert ut i samfunnet. Det er relativt lenge, og vi er ikke stolte av det.

Men vet du at i Midt-Østen finnes det asylmottak der palestinere har blitt oppbevart i flere generasjoner. I Jordan, Israel, Libanon Syria og Egypt(1) har det eksistert opp til 65 forskjellige flyktningleirer for palestina-arabere. De første ble etablert i 1948 og de siste så sent som 1967.

Det palestinske flyktningproblemet oppstod i 1948, da var antallet flyktninger ca 800 000 mennesker (2). I dag har disse økt til 7 250 000 mennesker, der de aller fleste fremdeles bor i flyktningleirer.

Uansett hvor mange det har vært innom i Norske mottak, så har antallet sunket til 0 etter maksimum 4,5 år, men her ser vi at antallet bare øker år for år til nesten 10 ganger så mange i løpet av 74 år. Hvordan er det mulig?

Betyr det at palestinerne trivest så godt der de er at de tross alt opplever dagens situasjon som det beste mulige alternativet? Eller er det fordi vi som verdenssamfunn ikke klarer eller har vilje til å hjelpe dem til noe bedre?

FN har opprettet en egen organisasjon kun til å håndtere situasjonen for palestina-araberne som heter UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency) (3, 4). De har 30 000 fulltidsansatte og et budsjett på kr 15,5 milliarder ($ 1.6 billion) for 2022. Så svaret på spørsmålene i forrige avsnitt blir kanskje litt forvirrende, men det siste alternativet, - at vi ikke ønsker å gi dem en bedre mulighet, blir dessverre det rette svaret. Det finnes vel ingen grupper verdenssamfunnet har brukt så mye ressurser på over så lang tid uten at det har gitt et positivt resultat annet en å fylle opp kontoen til Fatha og Hamas-lederne.

Ressursene blir ikke benyttet for å hjelpe palestinerne, men for å holde dem som gisler for en “langt viktigere” sak. Nemlig å rettferdiggjøre jødehatet.

Løsningen er enkel

Løsningen for palestinerne er egentlig veldig enkel.

  • De aller fleste palestinere har, eller har hatt, Jordansk statsborgerskap, som betyr at de burde kunne fått et fullverdig og godt liv i Jordan. Så hvorfor velger de ikke det? Ville ikke det gi dem et bedre liv enn de har i dag?
  • Men aller helst, om de anerkjenner jødestaten Israel, legger av seg fiendtligheten og inngår samarbeid med jødene så vil de ha en fantastisk framtid i vente, både for nåværende og alle kommende generasjoner.

Jødehatet og frykten for jødene har nok alltid vært en utfordring for hedningene. Fra Kong David etablerte Jerusalem som hovedstad for Israel for 3400 år siden, og videre med en veldig sterk økning etter at jødene fikk skylden for drapet på Jesus. Bare ca 40 år etter at Jesus levde ble Jerusalem plyndre og tempelet ødelagt av Romerne, som førte til at de fleste jødene flyktet til andre land og levde der i diaspora fram til gjenopprettelsen av Israel i 1948.

I hele denne tiden har frykten for jødene gjort at de har blitt sterkt undertrykket og kuet i mange av de nasjonene der de bosatte seg. Det gjorde seg gjeldende i forbud mot å eie eiendom, gjennomføre utdanning, tvangskonvertering, landsforvisning med mer.

Det var nok også den sterke frykten som gav grunnlaget for konspirasjonsteorien om jødenes planlagte overtakelse av verdensherredømme (Sions vises protokoller, 1903)(7). Som igjen førte til helt vanvittige lidelser for dem som kulminerte med holocaust under andre verdenskrig. Disse konspirasjonsteoriene ble avslørt som falske allerede i 1921, men blir fremdeles aktivt benyttet den dag i dag (i Hamas charteret)(8).

Helt fra de palestinske barna er små blir de opplært til å hate jødene (9). I skolen blir de indoktrinert med hatefull propaganda, og i tillegg opplært til våpenføring så tidlig som i barneskolealder. Også barne-tv (12) har av og til innslag om måter å drepe jøder eller propaganda som skaper frykt for de “grusomme”(13) jødene. Alt sammen, støttet av et internasjonalt samfunn, inkludert Norge.

Om Israel etablerer sårt tiltrengte arbeidsplasser i Samaria og Judea (vestbredden) eller Gaza ved å starter opp fabrikker eller annen forretningsaktivitet, blir dette boikottet av internasjonalt samfunn, inkludert Norge. Dette fører til større arbeidsledighet, og de unge tvinges på den måten til å verve seg for Hamas eller andre terrororganisasjoner. De har ikke noe annet valg om de skal klare å få seg nok inntekt for å forsørge familiene sine.

Norge leder Giverlandsgruppen for Palestina og bidrar selv med store beløp til palestina-araberne, i 2020 utgjorde bidraget kr 881.000.000,- (10). Man skulle vel i utgangspunktet tenke at dette er positivt, men i virkeligheten er det slik at dette frigjør midler så Hamas og Fatah aktivt kan sponse terrorangrep og drap på jødene. De som gjennomfører terrorangrep blir garantert inntekt for seg og familiene sine (11) selv om de skulle bli fengslet i mange år.

Sammendrag

Kampen for å rettferdiggjøre jødehat fører til grove overgrep, ikke bare mot jødene, men også i veldig stor grad palestina-araberne. Dette er hinsides enhver fornuft, og må ta slutt umiddelbart.

Historisk sett så er det ingen som har betalt en høyere pris for jødehatet en jødene selv, men det store paradokset i dagens situasjon er at palestina-araberne på vestbredden, i Gaza og i forskjellige palestinske flyktningleirer også betaler en vanvittig høy pris, og utsettes for grove internasjonale overgrep.

Om de såkalte palestina-vennene virkelig hadde brydd seg om palestina-araberne, så ville nok midt-østen sett ganske annerledes ut i dag.

Kilder

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...