×

Publisert: 31.10.2017,    Endret dato: 20.08.2021

Av: Jan Ivar Brekke

Jøder/kristne

En jøde er en som holder loven, eller Toraen som det egentlig heter. En jøde som ikke holder loven har ingen rett til å kalle seg for jøde. En sekulær jøde vil gjerne kalle seg for kulturell jødisk, men har ingen rett til å kalle seg jøde i følge Toraen. Det er Toraen som gir jødene sin identitet. En jøde som ikke holder Toraen skal utryddes av sitt folk. Det er ikke en dødsdom, men en ekskludering. Det gjelder uansett hva slags slekt man kommer fra og uansett hvem foreldrene måtte være.

Som kristne lærer vi at vi er nye skapninger i Kristus. Jesus oppfylte loven for oss. I Kristus er vi i en posisjon der Jesus har oppfylt loven på våre veine, som igjen betyr at vi kan se på oss selv som fullkomne jøder.

Les i Lukas 1.31 hva engelen sa til Maria før hun ble gravid Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.

Som kristen har jeg ofte fått forkynt at Jesus skal være min konge, men engelen forkynte til Maria at Jesus skulle være konge over Jakobs hus, - ikke bare til de kristne overtok plassen, men til evig tid. Som kristne og nye skapninger i Kristus har vi ved Guds nåde fått en plass i Jakobs hus. Derfor er Jesus også vår Konge.

Har vi som kristne noen moralske, juridiske eller åndelige forpliktelser overfor jødene?

I enkelte meningheter opplever man at Israel og jødene blir sett på som noe fremmed og fjernt, fyllt av krig og ufred, med undertrykkelse, okupasjon og hat, eller man snakker ikke om temaet i det hele tatt.

I andre menigheter blir Israel og jødene satt på dagsordenen og man forkynner en dyp og god relasjon til landet og folket, og man engasjerer seg i arbeid med å støtte landet og folket.

Hvorfor gjør de det, og på hvilket grunnlag er dette viktig?

Når man gransker slektsledden til Jesus, om det er på mors eller fars side, så hersker det aldri noen tvil om at Jesus er ekte jøde. Og etter at han stod opp igjen i fra det døde så finnes det ikke noe grunnlag for å hevde at han ikke lenger er jøde.

Som kristne må vi bekjenne Jesus som herre og messias, og vi underlegger oss hans ledelse. Da er vi faktisk, om vi liker det eller ikke, under ledelse av en jøde.

Når vi blir nye skapninger i Kristus og får borgerskap i Himmelriket så er det forde vi er podet inni roten av judea og blir som innflyttere i jødelandet (Rom 11:17-22).

Hva da med jødene som ikke tror på Jesus? Har Gud forkastet dem?

Nei, det er ikke Gud som har forkastet dem, men de som har forkastetHerren.

Romerbrevet kap. 11:25 Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

Tenk også på at hele bibelen, alle bøker og profetord er alt sammen skrevet av jøder. Hvilken fantastisk gave de har gitt oss.

1. Mosebok 18:18 Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle folkeslag på jorden velsignes.

Gud har planene klar, og vi skal alle forenes i Hans rike.

Jesus blir aldri beskrevet som de kristnes konge men som Jødenes konge (Matteus 27:11og Lukas 1:33).

Det er oss det, - i Kristus :-)

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...