×

Publisert: 25.08.2015,    Endret dato: 10.03.2022

Av: Jan Ivar Brekke

Loven er oppfylt

Alle borgere vet eller burde vite hva som står i loven og hvilken risiko som melder seg om den brytes. Dersom han velger å bryter loven og blir dømt, må han oppfylle dens krav ved å sone den straffen som loven beskriver.

Når dommen og soningen er oppfylt kan man ikke si at loven ikke lenger gjelder, men man kan godt si at den er bekreftet.

Loven beskriver altså hva som er forbudt å gjøre, men i tillegg til det, så beskriver den også plikter som pålegges borgere eller dem loven omfatter, som for eksempel å betale skatt. Når borgere av en nasjon betaler sin skatt oppfylles altså lovens krav til borgene.

I 2. Kongebok 23:24 kan vi lese om kong Josjia og hva han gjorde for å oppfylle lovens forskrifter:
Josjia utryddet åndemanerne og spåmennene, terafene og avgudene og alle avskyelige gudebilder som var å se i Juda og Jerusalem. Slik ville han oppfylle lovens forskrifter som sto skrevet i den bokrullen presten Hilkia hadde funnet i Herrens tempel.

Loven oppfylles når soning for eventuelle lovbrudd, og at alle plikter som loven beskriver blir gjennomført.

Vi er godt vant til å relatere Golgata til soning av skyld og straff, men når Jesus oppfylte loven var det ikke bare en begrenset del, men HELE loven som ble oppfylt. Det handlet altså om alle bud, plikter og forskrifter som loven beskriver.

Dette kan delvis illustreres med en enkel lignelse.

Lignelsen om Leieboeren

Det var en gang en leieboer som mistet inntekten sin og ikke lengre klarte å betale husleien i tide. Straffen for ubetalt husleie er som vanlig at man blir kastet ut fra sin bolig. For leieboeren var dette selvfølgelig krise og familien forstod heldigvis for alvoret, og gleden var stor da hans rike onkel ringte og fortalte at han ville redde ham fra et liv som uteligger. Onkelen oppsøkte utleieren og betalte inn nytt depositum og garanterte husleie for resten av leietakerens sitt liv.

Men for å gjennomføre dette for leietakeren, stilte han to ultimate krav.

  1. Avtalen skulle ikke holdes hemmelig, men være åpen og til eksempel for andre i samme situasjon.
  2. At leietakeren fra nå av skulle markedsføre Onkelens gode produkter.

Dersom leietakeren gikk med på dette ville han kunne starte et nytt liv med tak over hode, og masse spennende innhold.

Vennene hans undret seg over hva som var skjedd, for alle som leier bolig må jo betale sin husleie. Leietakeren fortalte at om de bare ville bli med på denne fantastiske Onkelens betingelser, som bare var gode, kunne de også oppleve det samme. Men de sa at dette er for enkelt, det kan umulig være sant, det er jo ikke normalt å slippe så billig unna, loven er vel lik for alle …!

Gjelder husleieavtalen fremdeles for leietakeren her?

Ja, husleieavtalen gjelder fremdeles, men den blir ivaretatt og oppfylt av en annen enn leietakeren selv.

Oppfyllelsen av loven

Jesus sier det selv:
Matt. 5,17
Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

Oppfyllelse av loven kan deles inn i 3 deler.

  • At ikke noen av påbudene i loven brytes
  • At ikke noen av forbudene i loven brytes
  • Straffen for brudd på punkt en og to

Om Jesus kun hadde fullført de to første punktene over så ville det ikke gjøre noen forskjell for oss.
Men hadde han ikke holdt de to første punktene ville det ikke være mulig for ham å stille seg selv frem som et hellig og lyteløst offerlam.

Kan loven brytes?

Noen vil ha det til at dersom man ikke kan rammes av loven dersom man faller i synd, kan man vel leve akkurat som man vil?

For det første så lurer jeg veldig på hva det er disse menneskene egentlig gleder seg til å gjøre? Hva er det som er så bra med å leve i synd?

Så glemmer de veldig fort da, at det ble stilt betingelser for frelsen. At man må bekjenne Jesus som herre i sitt liv, og ikke skamme seg over det.

Rom. 10,9
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.

Matt. 10,32
Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.

Så handler det da ikke om å rettferdiggjøre brudd på loven, men at fokuset er endret. I den gamle pakten var fokuset på å holde loven og med det bli akseptert som Guds folk. I dag handler det om å være en ny skapning i Kristus. Her er fokus på å spre evangeliet og åpne opp for frelse for alle folkeslag.

Jesus som Herre

Selv om Jesus oppfyller Toraens krav for oss, stiller han selv sine krav.

Joh. 13,34
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.

Matt. 5,43-48
Dere har hørt det er sagt: ’ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45 Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47 Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48 Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Matt. 22,37
Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: « Du skal elske din neste som deg selv.» 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

I Bergprekenen som vi finner i Matteus evangeliet kapittel 5 - 7 får vi også gode lekjsoner i hva Jesus mener med de nye budene han kommer med, som i stor grad handler om hva slags integritet som bør prege en disippel/kristen.

Budene som Jesus gir oss handler alle om våre relasjoner til Faderen og til vår neste.

Paulus skriver også om dette i Rom. 13,8
Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Å elske hverandre er det samme som å ta ansvar for hverandre, men det kan du lese mer om i dette blogginnlegget.

Er vi da fri fra loven?

Når det er slik at uansett hva jeg blir innblandet i av lovbrudd, så er det en annen som må ta konsekvensen og oppfylle loven på mine vegne. For Jesu oppfyllelse av loven handlet ikke bare om de tingene som har skjedd i fortiden, men også for framtiden, i all evighet. Men da er det også viktig å huske på at Han stiller sine krav for frelsen.

Noen av betingelsene er nevnt over, og i tillegg kan jeg liste opp:

Matteus 12:31
Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot ånden skal ikke bli tilgitt.

Synd mot Den Hellige ånd handler om at man nekter å omvende seg. Det kan du lese mer om i dette blogginnlegget.

Så et annet skriftsted som handler om det samme:

Hebreerne 10,26
Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. 27 Forferdelig er det vi da har i vente: Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot.

Selv om Jesus oppfylte loven for oss, så er de bud og betingelsene Han stiller til oss i dag fremdeles i tråd med Toraen. Da er dette en del av loven det forventes at vi fremdeles skal oppfylle.

Å si at vi er fri fra loven er en sannhet med sterke modifikasjoner. Store deler av Toraens forskrifter er ikke lengre aktuelle for oss i dag. Men, den delen som fremdeles gjelder for oss, om kjerlighet til Faderen og vår neste, er desto mer betydningsfull. Men det er ikke en byrde, det er en glede.

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...