×

Publisert: 22.08.2021,    Endret dato: 22.08.2021

Av: Jan Ivar Brekke

Ren eller uren mat

Enkelte religioner som jødedommen og islam holder flere typer mat for å være uren. Det finnes også kristne miljøer som håndhever de samme reglene. Det virker som at en av de mest urene slagene er svinekjøtt eller reker. Reker fordi de er havets “renovasjonsvesen” og svinekjøttet fordi det er fullt av trikiner.

De fleste jeg har pratet med mener at det er innholdet i maten som gjør den uren. At den er ufyselig, ekkel, eller at det kan forekomme urenheter i den, eller at kjøttet bærer preg av at dyret spiser søppel.

Ja jeg finner i skriften/bibelen/toraen at noe kjøtt beskrives som motbydelig, men ingen skriftsteder som forteller at det er skadelig eller usunt å spise kjøtt av slike dyr.

Jeg stusser en del ved denne retorikken, for skal man ta den videre blir følgene at all mat som er klassifiseres som ren, kan man spise ubegrenset av uten bekymring for konsekvenser.

Årsaken

Som med så mange andre spørsmål så må man tilbake til skapelsen for å forstå og finne svar. Da Gud skapte mennesker og dyrene var det ingen av skapningene som var kjøttetende. Både mennesker og dyr ble skapt som planteetere. Kjøtt var ikke en del av kostholdet for noen av skapningene. Både mennesker og dyr ble opprinnelig skapt som planteetere, alle sammen.

1. Mosebok 1,29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30 Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik.

Den første skapningen på jorden som døde var et dyr, et dyr som ble slaktet for å dekke over Adam og Evas synd etter syndefallet. Dyrets pels ble brukt for å dekke menneskekroppen men hva som skjedde med kjøttet står det ikke noe om her, men senere ser vi at offerkjøttet skulle bli mat for både presteskapet og folket.

Når synd begås kreves det altså et offer. Bibelen beskriver flere typer offer, og det er stor forskjell på hva og hvordan ofringen skal foregå i forhold til hva som er hensikten med ofringen. Kains grødeoffer ble forkastet men ikke Abels av kjøtt (1. Mos 4.4). Når det er offer på grunn av synd så må det blod til. Men ikke hvilket som helst blod. Blodet må komme i fra rene dyr.

I 3. Mosebok kapittel 11 finner vi en stor oversikt over hvilke dyr som er urene, som det er forbudt å spise. Her er det også en parallell til hva som kan brukes som offer. Men som offerkjøtt stilles det flere krav. Dyrene skal være lytefrie.

I Malaki 1,7-8 kan vi se at det er feil å bære fram dyr som har lyte (en eller annen fysisk skade eller feil), selv om de i utgangspunktet er rene.

7 Dere bærer fram uverdig mat på mitt alter. Dere sier: «Hvordan har vi handlet uverdig mot deg?» Ved å si: « Herrens bord kan vi vise forakt.» 8 Når dere bærer fram et blindt dyr som offer, er ikke det galt? Når dere kommer med et halt eller sykt dyr, er ikke det galt? Hva om du kom med slikt til din stattholder? Tror du han da ville sette pris på deg og ta vennlig imot deg? sier Herren over hærskarene.

Selv om vi først i 3. Mosebok får en god oversikt over hvilke dyr som er rene og urene, så ser vi at Noa allerede hadde et bevisst forhold til hvilke dyr som var rene og urene.

1. Mosebok 7,3-4 Av alle rene dyr skal du ta med deg sju par, hann og hunn sammen, og av alle dyr som ikke er rene, ett par, hann og hunn sammen, 3 av himmelens fugler på samme måte, sju par, hann og hunn, for å holde hver art på hele jorden i live.

Så hvordan kunne Noa vite hva slags dyr som var urene? For å forstå det må vi tilbake for å se hva som skjedde i syndefallet.

1. Mosebok 2,16-17: Og Herren Gud ga mennesket dette budet: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. 17 Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.

Etter syndefallet fikk døden innpass i verden. I motsetning til livet var døden menneskets og Guds, ja hele skaperverkets verste fiende. Døden ble en forbannelse for alt Gud hadde skapt. Døden står for ondskap og fortapelse.

Søk i bibelen.no på "døden" https://bibel.no/Nettbibelen?type=naive&book2=-1&parse=d%C3%B8den&submit=Vis&start=1

For Noa var det ganske enkelt. Dyr som jakter og spiser andre dyr eller åtsel av døde eller drepte dyr, er dyr som lever av andres død. De har gjort døden til sin tjener og sine liv avhengig av døden, - vår og Guds verste fiende.

Kan et dyr som lever av døden stilles frem som et verdig offer på Guds alter? Nei selvsagt ikke, det ville være en fornærmelse og dyp krenkelse av Guds hellighet.

Når Moses i 3. Mosebok lister opp rene og urene dyr var ikke dette en ny ukjent lære. Forskjellen var at når Gud inngikk en ny pakt med Moses ble loven en viktig del av pakts-avtalen. Et folk som skal holdes hellig kan selvfølgelig ikke besudles med å spise uren mat.

Så er det nok noen som lurer på hvorfor Noah hadde med seg 7 par og ikke bare et par av de rene dyrene slik som med de urene.

Svaret på det er todelt:

Ett svar finner vi i 1. Mosebok 8,20: Noah bygde et alter for Herren, og han tok noen rene dyr og noen rene fugler og ofret brennoffer på alteret.

Om Noa kun hadde hatt med seg et par av de rene dyrene i arken ville han da han skulle bære fram offeret stå overfor et dramatisk dilemma, at dette dyreslaget han valgte ville blitt utryddet. De ville ikke lenger ha mulighet for å forplante seg og leve videre.

Det andre svaret er at de urene dyrene måtte drepe noen av de rene dyrene for å overleve. Da ville det også innebære at ett eller flere av dyreartene ville blitt utryddet.

I 1. Mosebok kapittel 9 som beskriver Guds pakt med Noa skilles det ikke mellom urene og rene dyr i forhold til mat. I vers 3 står det "Alt som lever og rører seg, skal dere ha å spise", men videre så står det at kjøtt som har liv/blod i seg er forbudt og spise.

Angående selvdøde dyr så mener mange at Gud har gitt forbud mot å spise dem da de sannsynligvis er syke, men det er selvfølgelig på grunn av forbudet mot å spise kjøtt med blod i.
Se 3. Mosebok 17,10 og utover.

Jesus overvant døden

Gjennom sitt liv og sin død oppfylte Jesus loven, og beseiret døden for oss. Gjennom golgata-verket ble døden umyndiggjort, og dødsrikets porter skal ikke lenger ha makt over oss.

Jesaja 25,8: Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vanære fra hele jorden. For Herren har talt.

Efeserbrevet 2,6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.

Matteus 16,18 Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Konklusjon

Dyr er ikke urene på grunn av kvaliteten på kjøttet men på grunn av koblingen til død. Det kan likevel godt hende at dette igjen har gjort at kjøttet ikke egner seg som menneskeføde, men det er en helt annen sak, og det vil variere for de forskjellige dyreartene.

Døden er overvunnet og ikke lenger vår fiende. Grunnlaget for å kalle dyr urene er kanskje ikke lenger til stede. Og sammen med at Jesus har oppfylt loven så finnes det ikke noe grunnlag for å fordømme mennesker som spiser “urent” kjøtt.

Når alt dette er sagt, så har jeg ikke noe behov for å oppmuntre mennesker til å spise kjøtt i det hele tatt. Husk at i henhold til 1. Mosebok 1,29, så ble vi i utgangspunktet skapt for å spise en plantebasert kost der kjøtt var et fremmedelement.

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...