×

Publisert: 25.08.2015,    Endret dato: 25.08.2015

Av: Jan Ivar Brekke

Forstå begrepet Ord

Ord er noe vi omgås med hele tiden, som vi er så vant med at vi tenker ikke på hvor komplisert det egentlig er. Noen ganger opplever vi at kommunikasjonen skaper missforståelser, og det er jo ganske normalt, - noe vi bare må forholde oss til.

Ett ord består hovedsaklig av to komponenter; skall (container, etui eller lignende) som er det vi sanser, - altså hører av uttalelse eller ser via kroppsspråket, og en substans som er selve ordet. Skallet er den delen vi må forholde oss til under kommunikasjonen, som altså er språket, ordlyden og kroppsbevegelsene. Selve substansen i ordet må vi faktisk gjette oss til, altså tolke ut i fra skallet. Det er det som gjør det så komplisert.

Ta ett ord som «synål». De fleste vil nikke gjenkjennende og mene at dette forstår vi ganske greit. Det finnes ikke så mange variasjoner av synåler så i mange tilfeller vil skallet for synål klare seg ganske godt på egenhånd uten hjelp av andre skall.

Men ett annet ord som for eksempel «rekke». Her får vi servert ett skall som kan ha en rekke ulike substanser, som for eksempel:

  • Om jeg strekker ut armen i en bestemt retning mens jeg uttaler skallet så vil kroppsspråket gi en nyanse til skallet som kan gi en ide om at substansen kan dreie seg om en kø.
  • Om jeg ser på klokka mens jeg uttaler det samme ordet så vil man tolke helt ulikt og man ser at substansen har ett helt annet innhold som handler om tid.
  • Om jeg viser at jeg holder meg fast med hendene mens jeg uttaler ordet kan kroppsspråket gi en nyanse til skallet om at substansen dreier seg om rekka på en båt.

Vi ser at i alle eksemplene ovenfor så er skallet nøyaktig det samme, men ved at kroppsspråket gir forskjellige nyanser til skallet så finner vi ut at substansen er veldig forskjellig, - faktisk helt uten sammenheng.

Da jeg var guttunge og bodde hjemme hos mine foreldre hendte det av og til når min mor skulle si ett eller annet til en av mine jevngamle søstre at det kom ett ganske tørt svar tilbake, - hæ, - er det meg du prater til, - kan du ikke navnet mitt eller ...? Eller i dag nå når hun i tillegg har ti barnebarn og forholde seg til. Når det skal gis en beskjed til en av 4 jevngamle gutter så kan det bli opp til flere navn som ramses opp før hun treffer det rette navnet.

Så hva er det som skjer? Jo, - ordet ble presentert med feil skall, og selv om det ikke høres slik ut så var faktisk substansen helt riktig hver eneste gang.

Når vi er flere som ber i sammen så ber vi gjerne på ett språk som alle kjenner. Da kan vi få til å si amen og halleluja på de rette plassene og bekrefte at vi står med i bønnen. Når vi ber så forventer vi at Gud hører oss slik som vi kan lese om i Ordet. Men faktum er at det er ikke bare Vår Herre som hører oss, men også hele åndeverdenen. Det kan i mange tilfeller være en god ting. Når åndeverdenen gjør alt for å stoppe bønnesvar og Gud likevel gir oss det, så er det en større seier for Guds rike enn om de ikke fikk prøve seg.

Men hva med tungetale? Tungetale er ett veldig interessant fenomen. Da er det ingen andre enn Vår skaper som forstår hva vi ber om, - kanskje vi ikke forstår det selv engang. Hva er det sa som skjer? Jo, - skallet blir totalt kamuflert. Siden vi som mennesker, men også åndeverdenen, kun kan forholde oss til kommunisert ord som skall er det helt umulig for oss å fatte substansen i ordet når det kommuniseres som tungetale. Da er det kun Faderen og dem har gir, som forstår ordet.

Som mennesker, på samme måte som den åndelige verdene er vi avhengige av en felles forståelse av skallene for å klare å danne oss ett bilde av substansen av ordet innenfor skallet.
Skall, - altså språket, er en mellommenneskelig sak. Det er vår måte å kommunisere på. Vi er helt avhengige av en gjensidig forståelse av skall for å klare å formidle vår kunnskap, ideer og tanker. Det er derfor viktig å alltid friskt ha i minnet at vi alle har en subjektiv forståelse av skall. Vi må tolke skall ut i fra de referansene vi har, men hvert menneske har forskjellige typer av referanser.

Men hva er da denne substansen; jo det er beskrivelsen av alle ting, alt fra protoner i sin enkelthet til det mest komplekse univers. Det er forståelsen av alle slags nyanser og kontraster, ideer om alt som er til og fantasier om ting som enda ikke er skapt om det er mulig eller ikke. Det er all kunnskap som finnes. Det er all visdom om alle tings funksjoner og forståelsen av konsekvenser i ledd etter ledd etter ledd ... Det er alt åpenbart, - ingen ting skjult. I begynnelsen var ordet ...

Overfor vår Skaper derimot, har skallet ingen betydning. Han kjenner våre innerste tanker og har innsikt i alle våre hjerters kamre, og vet hva vi skal si før vi har sagt det. Det betyr at han kjenner substansen i våre ord allerede før det har kommet ut av vår munn.

Salme 139:4 Ja, før jeg har et ord på tungen,vet du det, Herre, fullt og helt.

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...