×

Publisert: 20.08.2021,    Endret dato: 03.09.2023

Av: Jan Ivar Brekke

Eiendomsskatt og grådighet

Her i Kristiansand er eiendomsskatten et hett tema for tiden. De som bor i gamle Søgne kommune opplever så å si at skatten på eiendommen deres blie doblet over natten, og for mange svir nok det fælt.

Men er denne skatten virkelig så urettferdig som mange vil ha det til?


Eksempel:
Eiendom Takst Faktor Skattegrunnlag
Bolig 5.000.000,- 0,7 3.500.000,-
Feriested ved sjøen 10.000.000,- 0,7 7.000.000,-
Feriested på fjellet 5.000.000,- 0,7 3.500.000,-
SUM 20.000.000,- 14.000.000,-
SKATT 2,2 promille av 14.000.000,- 30.800,-

Fjellhytter har de siste 10 årene en gjennomsnittlig årlig økning på 4,6%.
Strandeiendomer har de siste 10 årene en gjennomsnittlig årlig økning på 3,2%.
Boliger har de siste 10 årene en gjennomsnittlig årlig økning på 4,7%.

Formuesøkningen for eiendomenne blir da:
Bolig 230.000,-
Hytte på fjellet 235.000,-
Hytte ved sjøen 320.000,-
SUM 785.000,-

Dersom fritidseiendommer er eid i minst 5 år og bolig eid minst 1 år og alle brukes av eier selv så kan disse selges skattefritt. Da kan vi kalkulere med en skjult inntekt (formuesøkning) på 785.000,- bare det siste året.

Med en skatt på 33% må jeg selv ha en bruttoinntekt på ca kr 1.200.000,- for å sitte igjen med en nettoinntekt på 785.000,- og må til sammenlikning ut med ca 400.000,- i skatt.

Eksempelet ovenfor viser at en eiendoms-inntekt på 785.000,- gir ca 30.800,- i skatt, men det forutsetter at man er gjeldfri og at man ikke har andre fradragsberettigede kostnader på eiendomene. Da får vi en maksimal skattebelastning på 3,9%.

Det argumenteres for at man har allerede har betalt skatt for pengene man har brukt til investeringen, og det er jo riktig, men hva med formuesøkningen da? Det er jo den man skal beskattes for her.

Et annet argument er at enslige med verdifulle eiendommer kanskje ikke har inntekt som kan forsvare denne skatten, og det er forsåvidt riktig det, men kan det igjen rettferdiggjøre at rikingen i eksemplet over skal slippe å bidra til fellesskapet? Er det ikke ganske brutalt å bruke fattige kvinner og barn som skjold for å beskytte sine egne interesser?

Det synliggjøres her en grådighetskultur som vi som samfunn virkelig bør ta tak i.

En økning i eiendomsbeskatning gir mulighet til å senke personbeskatning og bidra til en utjevning og en mer rettferdig fordeling av det sosiale bidraget.

Det vil også føre til at utenlandske bedrifter som eier verdifulle eiendommer i Norge må bidra i en større grad.

Formuesskatt

Et annet moment er at investering i eiendom kamuflerer formuen, både fordi likningsverdien for eiendommer er ekstremt lav og fordi at med litt gjeld kan formuen viskes helt ut. Da kan man på denne måten redusere eller gå helt fri for formuesskatten.

Derfor er eiendomsskatten, spesielt på fritidseiendommer et veldig viktig verktøy for en mer rettferdig skattebelastning for borgerne.

Konklusjon

Slik jeg ser det vil en bærekraftig og sunn løsning være å dobble eiendomsskatten og samtidig gi et minstefradrag på kanskje ca 2 millioner. Da vil man senke terskelen for å skaffe seg egen eiendom samtidig som at de som har kapasitet til det kan ta mer ansvar for fellesskapet.

Kilder:
https://www.smartepenger.no/skatt/653-skatteprosenter-pa-lonnsinntekt
https://www.smartepenger.no/boligokonomi/384-hyttepriser
https://www.smartepenger.no/kalkulatorer/873-boligprisutvikling https://www.dn.no/innlegg/hyttemarkedet/hyttepriser/skatt/innlegg-okt-formuesskatt-vil-gi-enda-hoyere-hyttepriser/2-1-1015766

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...