×

Publisert: 25.08.2015,    Endret dato: 10.03.2022

Av: Jan Ivar Brekke

Synd mot Den Hellige Ånd

For noen år siden følte jeg at Guds-livet mitt var kjølig og fraværende. Men en dag jeg leste litt i Bibelen kom jeg over versene i Matteus 12:31. Der står det: Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.

Det gikk kaldt nedover ryggen. Ooops har jeg virkelig gjort det? Har jeg spottet Ånden? Er alt håpet for meg ute? Mange spørsmål raste gjennom hodet mitt. Men det spørsmålet som satt igjen til slutt var "Hva har jeg gjort som er årsaken til dette?"

Siden synden var mot Den Hellige Ånd så ville jeg forsøke å finne ut hva som var Åndens oppgave, og jeg fant noen interessante vers i Johannes 16:8; "Når Han kommer, skal Han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom."

Slik jeg tolker dette skriftstedet, så er det en enkel beskrivelse av de forskjellige fasene som må til for en ekte omvendelse.

Videre i versene 9-11: "Om synd, fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet , fordi Jeg går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger, om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt."

Fasene i min omvendelse:

  1. Syndenød
  2. Søker omvendelse og tilgivelse
  3. Guds fred

Det finnes også mange liknende skriftsteder i Bibelen som beskriver at dersom man ikke omvender seg, ber om tilgivelse og bekjenner Jesus som Herre så kan man aldri få tilgang til Guds rike.

Jakobs brev 5:19 Mine søsken! Dersom en av dere forviller seg bort fra sannheten og en annen får ham til å vende om, 20 så skal dere vite: Den som får en synder til å vende om fra sine ville veier, berger sjelen hans fra døden og skjuler en mengde synder.

Matteus 13:15 For dette folkets hjerte er blitt fett, tungt hører de med ørene, og øynene har de lukket til, så de ikke kan se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet og ikke vende om, så jeg får helbrede dem.

Finnes det noe håp for en som har syndet mot Den Hellige Ånd?

Ja det gjør det heldigvis. Men da må man slutte å motarbeide Den Hellige Ånd og gjøre det som Han vil overbevise oss om.

Det finnes kun en synd som ikke kan tilgis og det er bare når man velger å ikke ta imot frelsen. Den Allmektige ofret sin egen sønn for at jeg skulle få ta del i hans frelsesverk, men om jeg ikke vil ta imot det, så vil Han ikke tvinge meg. Det er akkurat det som er synden mot Den Hellige Ånd.

Om man leser versene i Matteus 12:31 uten å finne sammenhengen i resten av Ordet så kan man lett misforstå å tro at om man har gjort en spesiell synd en gang så er man fordømt resten av livet. Slik er det ikke. Når vi er villige til å omvende oss står Herren der for å ta imot oss med åpne armer.

Det finnes ikke noe beger som plutselig blir så fullt at Herren ikke tåler meg lenger. Nei. Så lenge det er liv er det håp, - for alle mennesker. ALLTID!!!

Den logiske sammenhengen i verset kan også sies på samme måte men med et annet innhold:

Man kan si til en som er sulten;
Om du ikke spiser, kommer du aldri til å bli mett.

Eller på samme måte om man vil til Stavanger men kjører mot Oslo (fra Sørlandet) så vil man aldri i evighet komme frem. Man må omvende seg, snu bilen, og kjøre mot målet.

Slik er det når Talsmannen forsøker å overbevise meg om synd, rettferdighet og dom. Om jeg ikke vil la meg overbevise, så vil jeg aldri komme på rett spor, da finnes det faktisk ikke noe håp for meg.

2. Timoteus 2:12-13
Her står egentlig akurat det samme men på en lit annen måte. Om vi fornekter Ham (synder mot Den Hellige Ånd) vil Han fornekte oss, men om vi er troløse vil Han likevel fremdeles være trofast. Så om vi er troløse og er villige til å pmvende oss så kan vi være trygge på at Han svikter oss ALDRI!!!

Så la oss derfor omvende oss, be om tilgivelse, så vi kan sette kursen mot det lovede landet med takk og lovprisning til Himmelens og jordens skaper.

Respons

Ønsker du å dele noen tanker om det du har lest?Det som deles her registreres i database sammen med din ip-adresse.

Bli den første gjesten som deler noe på siden ...